Index

PD PLANIKA-glavaMejniki v življenju in delu društva so tisti pomembni utrinki, ko preletimo celotno prehojeno pot in si radi glasno povemo, kaj vse imenitnega smo postorili in doživeli.

Planinsko društvo Planika Maribor deluje kot homogeno, specifično društvo z jasnim programom dela. Jedro društva tvorijo člani društva srednje in starejše generacije.

Leta 1994 je Franci Rajh skupaj še z nekaj planinci ustanovil PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA MARIBOR, ki ga še vedno uspešno vodi. Tako se je prvi skupini pohodnikov kaj kmalu priključilo še več gora željnih ljudi. Vodniki društva so ponosni, da so v teh »nekaj letih« naše pohodnike popeljali na številne izlete tudi izven meja Slovenije.

V začetku tega tisočletja smo se na pobudo predsednika Francija Rajha, spoprijateljili s PD Nikola Tesla iz Zagreba in leta 2002 podpisali svečano listino v Mariboru, leta 2003 pa še v Zagrebu na Slemenu. S tem smo ponesli del našega planinstva tudi preko meja Slovenije. Društvi se od takrat vsako leto srečujeta na pohodih v Sloveniji in na Hrvaškem.

V organizaciji društva imamo tri tradicionalne pohode – v juliju “Andrejev pohod na Okrešelj” in v oktobru “Pohod Planike na Pohorje” ter »Maistrov pohod iz Maribora v Zavrh«.  Vsako leto poteka akcija “Pohorje moj hrib” s katerim sodelujemo. Naše društvo upravlja tudi planinsko pot od Spodnjega Slemena do Žavcarjevega vrha.

Izdali smo transverzalni dnevnik “Po kočah Slovenije”.

Naši planinci niso spoznali lepote Slovenije ampak tudi lepote drugih držav kot so: Italija in Sicilija z vzponom na vulkan Etna in Vezuv. Obiskali smo Grčijo z najvišjim vrhom Olimp, nato Romunijo z najvišjim vrhom, Bolgarijo z najvišjim vrhom, Nemčijo z najvišjim vrhom, spoznavali smo lepote Avstrije, Češke, Slovaške, Španije in Balkanske dežele. Po najdaljši turi smo se odpravili po “Veliki Balkanski turi”: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Makedonija, Grčija, Albanija, Črna gora, Bosna.

Vsem članom tudi v bodoče želimo trden in varen korak v gorah, zato „Pobožat gremo mi planike bele, ki po naših gorah rastejo, v njih je vsa ljubezen naša, ki nas vedno vlekla bo v gore“.

HIMNA PD PLANIKA:

Planike tri

Rastejo v strmi gori
bele planike tri.
Zanje vedo le orli,
rosa pokriva jih.

Šel bom v goro, planike nabral
in jih prinesel v dolino nazaj,
Tri bele zvezde, troje oči,
vsaka za lep spomin.

Prvo prinesem mami,
stara ji dlan drhti,
drugo sestrici mladi,
jutri se omoži.
Šel bom v goro, planike nabral
in jih prinesel v dolino nazaj,
Tri bele zvezde, troje oči,
vsaka za lep spomin.

Tretjo prinesem tebi,
čuvaj mi jo skrbno,
naj te spominja name,
če mene nazaj ne bo.

Šel bom v goro, planike nabral
in jih prinesel v dolino nazaj,
Tri bele zvezde, troje oči,
vsaka za lep spomin.